Home

TRAMANIA vzw beschermt het Belgische smalspoor patrimonium, steunt ook andere verenigingen, publiceert een magazine, bewaart fotoarchieven en documentatie, restaureert spoorrijtuigen.

Aanhangwagen NMVB de Rechter A.1584Motorwagen type S